4 razloga zbog kojih je poželjno biti sebična!

Autor

KATEGORIJA

PODIJELI


Biti sebična usmjereno k altruizmu poželjna je osobina

1. Pozicioniranjem sebe na prvo mjesto brinete i o drugima

Žene posebno vole ugađati drugima te udovoljavati i poklanjati svoje vrijeme, znanja, kompetencije, bilo u privatnom ili poslovnom životu. Dan za danom to dovodi do stvaranja osjećaja zasićenosti i nezadovoljstva. Time nismo na raspolaganju ni sebi, a još manje drugima. Pozicioniranjem sebe na prvo mjesto ispunjavamo prvo svoje potrebe. Tek tad možemo biti učinkovite i u pomaganju te udovoljavanju drugima. Time opovrgavamo činjenicu da sebičnost vodi manjku altruizma. Sebičnost nam itekako može služiti, naravno sve s mjerom. Dakle, biti sebična je u redu.

2. Biti sebična znači moći izraziti svoje potrebe i želju za suradnjom

Biti sebična znači moći izraziti svoje potrebe i želju za suradnjom, bilo da se radi o poslovnom ili privatnom dijelu života. Suradnja podrazumijeva odnos povjerenja u kome se obaveze raspoređuju i teret odgovornosti se smanjuje. Suradnja ne podrazumijeva manjak kompetencija ili postojanje osjećaja nemoći. Suradnja je potvrda ljubavi prema sebi s osjećajem za uvažavanjem ljudi oko sebe.

Sklone smo smatrati kako sve možemo same i tako nesebično sve obaveze nametati sebi i zasluge pripisivati sebi. S druge strane okružene smo zajednicom ljudi koja sigurno može s nama raditi na dijelu obaveza. To je način na koji pokazujemo brigu o sebi i ujedno pokazujemo drugima da vrijede te da ih cijenimo. U ovom slučaju, sebično bi bilo ne uvažiti ljude oko sebe. Na taj način možemo na poslu uključiti kolege u projekt, angažirati suradnike na nekom projektu. U privatnom životu angažirajući članove obitelji odnosno prijatelje i partnere omogućujemo i njihov rast te smo time više nego altruistični.

3. Biti sebična znači moći si pokloniti vrijeme i brinuti o sebi, svom ja

To je vrijeme u kome se odmaramo, boravimo u prirodi, bavimo hobijem, vodimo ispunjen i cjelovit život! To vrijeme se može odnositi i na samo 30 minuta u danu, ali dragocjenih 30 minuta kojima prakticiramo važne nam životne vrijednosti i time dajemo ljudima oko sebe značajnu poruku. Način na koji uvažavamo sebe, način je i na koji će nas drugi uvažavati i cijeniti. Osim toga uvijek moramo imati na umu da smo svojim ponašanjem osim djeci, uzor i barem jednoj osobi u svojoj okolini. Takvom sebičnošću primjer smo drugima koji zajedno s nama rade na svojoj samosvijesti i samopoštovanju.

4. Sebičnost je odlika hrabrih žena koje cijene sebe, svoje vrijeme i svoj život!

Time postaju i primjer drugima te brigom o sebi kvalitetnije brinu i o drugima. Sebičnost je poruka samouvažavanja u cilju uvažavanja drugih!

Prenaglašena sebičnost svakako ne vodi ka altruizmu te uvažavanju drugih. Naše poimanje sebičnosti toliko je okovano strahom da se bojimo brinuti za sebe i o sebi, bojimo se uvažiti sebe i svoje potrebe, bojimo se sebi pokloniti vrijeme, a sve to zaslužujemo i više nego što mislimo! Biti sebična usmjereno k altruizmu poželjna je osobina. Biti sebična brinući o sebi i svojim potrebama altruistično je ponašanje jer kad naučimo cijeniti i uvažavati sebe tek tada istinski možemo uvažavati i cijeniti druge!

Autorica: Daria Antonović, savjetnica i mentorica za odgoj i osobni razvoj, life coach,mindfulness trenerica,nlp practitioner i edukator za roditelje

Link originalnog teksta

Autor

PODIJELI