Žene i dalje nedovoljno zastupljene u upravama vodećih hrvatskih kompanija

Autor

KATEGORIJA

PODIJELI


Unatoč sve većem broju konkretnih inicijativa i podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti i poticanju nediskriminacije žena u različitim sferama života, prilikom popunjavanja mjesta u upravnim odborima najvećih hrvatskih kompanija, žene su i dalje u manjini.

Najnovije istraživanje pokazalo je da uprave vodećih hrvatskih kompanija (rangirane po tržišnoj kapitalizaciji) u svom sastavu i dalje imaju izrazito mali postotak žena. Podzastupljenost u korporativnim upravljačkim strukturama prisutna je i u uspješnim kompanijama u regiji JI Europe, potvrđuje istraživanje poslovne škole COTRUGLI provedeno na reprezentativnom uzorku najvećih javno izlistanih dioničkih kompanija u 8 zemalja: Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj.

Zaostatak u odnosu na europski prosjek

Analiza sastava uprava 15 najvećih hrvatskih dioničkih kompanija otkriva da prosječan udio žena u sastavu uprava iznosi samo 16,5 posto. Drugim riječima, Hrvatska se u usporedbi s ostalim zemljama uključenima u ovo istraživanje smjestila na samo začelje! Neznatno veći postotak imaju Bugarska (16,95%) i Rumunjska (17,55%), a potom i susjedne Slovenija (18,56%), BiH (19,86%) i Crna Gora (20,77%). Optimizam vraća Srbija s postotkom od 27,25 te Makedonija koja bilježi najbolji rezultat u regiji s 33,98% žena u upravama najvećih makedonskih dioničkih kompanija.

Za usporedbu, žene u europskim malim, srednjim i velikim kompanijama zauzimaju 35 posto mjesta u sastavu uprava. Podaci Europskog instituta za ravnopravnost spolova (European Institute for Gender Equality) navode Francusku kao zemlju s najvišim postotkom žena u upravama tamošnjih dioničkih kompanija – čak 45 posto.

GRAFIKON 1 – Postotak žena u upravama javno izlistanih dioničkih kompanija u regiji JI Europe (SEE)

Kvotama do ravnopravnosti

I Europska komisija (EK) prepoznala je problem neravnopravnosti u korporativnom upravljanju u tvrtkama širom Europe. Prema prijedlogu EK-a koji je dobio snažnu podršku predsjednice Ursule Von der Leyen, planira se uvesti minimalni postotak žena na neizvršnim upravljačkim pozicijama, i to u rasponu od 33 do 40 posto, ovisno o veličini i strukturi kompanije. Tvrtke koje prekrše ovo pravilo, snosile bi sankcije koje će odrediti nacionalne vlade zemalja EU.

Žene na izvršnim pozicijama

COTRUGLIJEVO istraživanje potvrdilo je da je zastupljenost žena na izvršnim pozicijama u Hrvatskoj i regiji JI Europe i dalje niska. Najveći postotak kompanija sa ženama na izvršnim pozicijama pronalazi se u Srbiji (25%), nakon koje slijede Hrvatska i Rumunjska s 15%. U Sloveniji i Crnoj Gori taj postotak iznosi 7, a u BiH, Bugarskoj i Makedoniji 0.

Na europskoj razini, 19% žena je na izvršnim pozicijama.

GRAFIKON 2 – Postotak žena na izvršnim pozicijama u vodećim javno izlistanim dioničkim  kompanijama u regiji JI Europe (SEE)

Osnaživanje poslovnih žena

Promatrajući navedene rezultate, može se zaključiti da tvrtke širom svijeta i dalje trebaju uložiti velike napore kako bi se poboljšao položaj žena u korporativnoj hijerarhiji ako žele dati prioritet inicijativama za raznolikost, jednakost i inkluziju u svojim organizacijama i na najvišim razinama. Jedino na taj način moguće je postići ravnopravnost rodova u izvršnim odborima.

Osim promicanja ženskog vodstva, ženama je potrebno pružiti potrebnu podršku, prilike i obrazovanje, kako bi samouvjereno vodile u budućnosti. Osiguravajući sredstva za podršku programima dodatnog obrazovanja i usavršavanja žena, tvrtke osnažuju žene na preuzimanje liderskih pozicija.

Link originalnog teksta

Autor

PODIJELI